Prototip pentru un sistem interactiv de regasire a informatiilor geospatiale (GeoINF)

 


Home
Despre Proiect
Activitati
Utile
Contact

Activitati

Tehnologia de achizitie si stocare a datelor nestructurate, cum ar fi date si imagini EO, date geospatiale, SIG si alte tipuri de date, depasesc cu mult tehnologia in accesarea si intelegerea extragerii informatiei continute. Fara un nou concept teoretic, metode si tehnologii noi, volumul existent de date impiedica exploatarea sistematica a informatiei continute.

 

Performantele extragerii informatiei geospatiale din aceste date depind de acuratetea descriptiva si predictiva a modelului de date folosit. Imbogatirea continutului datelor prin adaugarea unor semnificatii, necesare pentru intelegere si interpretare va fi privita drept o activitate de codare care include modelarea prezumtiilor utilizatorului. Din aceasta perspectiva, linia de cercetare propusa va fi concentrata pe teoria informatiei. Informatia traditionala si teoriile comunicarii sunt concentrate in aplicatii de telecomunicatii, referindu-se in primul rand la coduri, transmisie si comprimarea semnalelor.

 

In acest context problema extragerii si intelegerii geoinformatiei s-ar putea aborda ca un scenariu modern de comunicare, cu utilizarea surselor de informatie eterogene colectate din imaginile de observare a Terrei, date SIG si alte date, destinatarul fiind utilizatorul.

 

Deocamdata, conceptele de comunicare vor fi concepute si proiectate pentru a spori intelegerea umana si capacitatea perceptiei pentru accesarea si intelegerea continutului informational al datelor furnizate de imaginile de inalta rezolutie optica si SAR (Synthetic Aperture Radar) si a altor tipuri de geoinformatii.

 

Programul de cercetare va imbunatati activitatile didactice cu noi si moderne capitole ale teoriei complexitatii si informatiei si asocierea cu domenii specializate ale procesarii geoinformatiei si de asemenea cu noi perspective ale ingieneriei telecomunicatiilor, extinderea codului semantic pe imagini si alte semnale cum sunt cele multimedia ori concepte noi de comunicare om–masina.

 

Sistemul GeoINF va avea incorporat algoritmi si module dezvoltate arhitectura lui va fi compatibila cu standardele ESA si arhitectura KEO ca in figura. Sistemul va fi instalat la ROSA si va fi conectat la ESA’s Service Support Environment SSE.

 

Sistemului KEO ii va fi implementat un prototip al mediului de prelucrare bazat pe componente utilizand tehnologia serviciilor Web, permitand utilizatorilor interni autorizati, cercetatorilor si furnizorilor de service sa automatizeze extragerea si furnizarea informatiei din imaginile satelitare facilitand:

 

• Crearea, mentinerea si identificarea seturilor de date referentiale care includ documentatia si informatiile despre componente (= imagini de observare terestra si date auxiliare)

• Crearea si mentinerea componentelor procesate (local sau de la distanta; obtinute ca rezultat al antrenarii cu KIM sau prin algoritmi specifici de extragere a caracteristicilor)

• Manipularea locala sau de la distanta a datelor sau componentelor procesate care includ:

- Crearea si mentinerea descrierilor locale

- Descoperirea

- Editarea asociata serviciilor Web

- Utilizarea si agregarea controlata al fluxului de lucru, servicii Web

- Creerea, editarea si furnizarea de servicii compatibile SSE bazate pe fluxurile KEO sau extragerea informatiei prealabila.

 

Home | Despre Proiect | Activitati | Utile | Contact

 Copyright ROSA 2008.